Nejbližší mše svaté:
Bystřice p.H.: zítra v 17:30
Vítonice: neděle v 10:45
Rusava: neděle v 11:30

≡▼

Přihlásit se

 

Neděle 25.3. - Květná neděle - žehnání ratolestí

Příležitost ke sv. zpovědi od 9:30 hodin.

10:45 hodin: Za + Aloise Valentu, manželku, dceru Miroslavu a živou rodinu

 

ZELENÝ ČTVRTEK 29.3. - Památka poslední večeře Páně

16:00 hodin: Za živé a + kněze

 

VELKÝ PÁTEK 30.3. - Památka umučení Páně - den přísného půstu

16:00 hodin: Velkopáteční obřady

 

BÍLÁ SOBOTA 31.3. - Vigilie Kristova Zmrtvýchvstání

18:00 hodin: Za živé a + farníky

 

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 1.4. - Boží hod velikonoční - žehnání pokrmů - sbírka na kněžský seminář

10:45 hodin: Na úmysl dárce

 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 2.4. - sv. František z Pauly

10:45 hodin: Na úmysl dárce

 

Neděle 8.4. - 2. neděle velikonoční - Svátek Božího milosrdenství

10:45 hodin: Na úmysl dárce