Nejbližší mše svaté:
Bystřice p.H.: dnes v 6:30
Vítonice: neděle v 10:45

≡▼

Přihlásit se

 

Středa 28.6. - vigilie sv. Petra a Pavla

17:00 hodin: Za farníky

 

Neděle 2.7. - 13. neděle v mezidobí

10:45 hodin: Za živé a + kněze působící a rodáky z Vítonic

 

Středa 5.7. - sv. Cyril a Metoděj, patrocinium našeho kostela

11:00 hodin: Za farníky a živé a + dobrodince naší farnosti

 

Neděle 9.7. - 14. neděle v mezidobí

10:45 hodin: Za rodinu Zavadilovu, Zelíkovu a za dar zdraví