Mše svaté:Bystřice p.H.:zítra 7:45, 10:00Bílavsko:zítra v 8:00Loukov:zítra v 11:00Rusava:zítra v 11:30Vítonice:zítra v 9:35

 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

BUDE V NAŠÍ FARNOSTI UDĚLENA V NEDĚLI 26.9.2021 V 10 HODIN.

 

Milí farníci,

 

srdečně vás všechny zdravíme a přejeme vše dobré.

Vzhledem z obtížné epidemiologické situaci, došlo k zastavení finančních příspěvků pro farnost. Rádi bychom všem farníkům poděkovali za pravidelné finanční příspěvky, které darovali při nedělních mších svatých.

Obracíme se proto na vás o pomoc při zajištění financování provozu naší farnosti.

Finanční dary můžete zasílat na účet naší farnosti.

Bankovní spojení farnosti Bystříce pod Hostýnem: 188442475/0300

Do zprávy pro příjemce prosím napište: Dar farnosti

Za vaše dary Pán Bůh zaplať.