Mše svaté:Bystřice p.H.:zítra 7:45, 10:00Bílavsko:zítra v 8:00Loukov:zítra v 11:00Rusava:zítra v 11:30Vítonice:zítra v 9:35

 

Milí farníci,

srdečně vás všechny zdravíme a přejeme vše dobré.

Rádi bychom Vám všem poděkovali za finanční příspěvky.

Finanční dary můžete zasílat na účet naší farnosti.

Bankovní spojení farnosti Bílavsko: 198212390/0300

Do zprávy pro příjemce prosím napište: Dar farnosti

Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

 

Sobota 31.7. – Pohřební mše sv.

13.30 hodin: + Milada Knedlová z Bílavska

 

 

Neděle 1.8. – 18. neděle v mezidobí

8 hodin:  Za Bohuslava a Jindřišku Hrdličkovy, živou a + rodinu a za duše v očistci

 

Středa 4.8. – sv. Jan Maria Vianney

16 hodin: Za + Vladimíra Mrázka, jeho rodiče a syna Jaroslava

 

Neděle 8.8. – 19. neděle v mezidobí

8 hodin:  Za + Aloise Kotase, manželku a rodiče

 

Středa 11.8. – sv. Klára

16 hodin: S prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro dar společného života

 

Neděle 15.8. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

8 hodin: Za + Františka Podolu, dceru Pavlu, rodiče, bratry, duše v očistci a za celou živou rodinu

 

Středa 18.8. – sv. Helena

16 hodin: Na poděkování za přijaté milosti u příležitosti výročí společného života s prosbou za dar zdraví

 

Neděle 22.8. – 21. neděle v mezidobí HODY KE CTI SV. BARTOLOMĚJE

8 hodin:  Za živé a + farníky a dobrodince farnosti