Nejbližší mše svaté:Bystřice p.H.: dnes v 17:30Bílavsko: středa v 16:00Rusava: středa v 18:00Vítonice: čtvrtek v 17:00

 

Středa 18.9. – sv. Josef Kupertinský

16 hodin: Za + Annu Krutilovu, manžela, živou a + rodinu a za duše v očistci

 

Neděle 22.9. - 25. neděle v mezidobí

8 hodin: Za + Jana a Filoménu Štěpaníkovy, syna Miroslava, dceru Janu,

     zetě Jaroslava, za rodiny Stokláskovu, Novákovu a Rumlovu

 

Středa 25.9. – sv. Kleofáš

16 hodin: Za živou a + rodinu Martiškovu, Bradovu a Hapalovu s prosbou

     o Boží ochranu

 

Neděle 29.9. - 26. neděle v mezidobí

8 hodin: Na poděkování Pánu Bohu za úrodu