Nejbližší mše svaté: Po dobu platnosti vládního nařízení jsou veřejné mše svaté zrušeny.

 

POZOR2

Úmysly mší svatých, které budou soukromě odslouženy (pro nařízení státu) v týdnu:

9. 1. – 15.3.2020

- Za + Josefa a Jiřinu Hradilovy a za živou rodinu

16.3. – 22.3.2020

- Za + Marii a Josefa Dřímalovy s prosbou za dar zdraví

- Za + Marii Dvorníkovu, manžela, syna a za živou a + rodinu Dvorníkovu

23.3. – 29.3.2020

- Za nemocné farnosti

- Za + Josefku Kotasovu, manžela a rodinu

30.3. – 5.4.2020

- Za + Josefa Mozolu, manželku, sestru Amálii a rodiče

- Za + Jindřišku Podolovu, manžela, dva syny, živou a + rodinu a za duše v očistci

6.4. – 12.4.2020

- Za kněze

- Za + Josefa Hradila, rodiče, živou a + rodinu