Nejbližší mše svaté: Po dobu platnosti vládního nařízení jsou veřejné mše svaté zrušeny.

Lektorská služba

Po dobu letních prázdnin není stanovena lektorská služba.

KULTURA SLOVA - pastorační aktivita arcibiskupství olomouckého pro lektory Božího slova 

Příručka - Patnáct pravidel pro lektory.


duben
neděle
5

Miroslava / sv. Vincenc Ferrerský (6. neděle postní - Květná neděle)

Lektoři: B3A Iz 50,4-7 Zl 22(21) Flp 2,6-11 Mt 26,14-27,66


duben
neděle
12

Julius / Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně)

Lektoři: Neurčeno Sk 10,34a.37-43 Zl 118(117) Kol 3,1-4 Jan 20,1-9


duben
neděle
19

Rostislav / sv. Ema (2. neděle velikonoční)

Lektoři: M2L Sk 2,42-47 Zl 118(117) 1Pt 1,3-9 Jan 20,19-31