Mše svaté:Bystřice p.H.:zítra 7:45, 10:00Bílavsko:zítra v 8:00Loukov:zítra v 11:00Rusava:zítra v 11:30Vítonice:zítra v 9:35

 

POZOR!

PÁTEČNÍ MŠE SVATÉ V ČERVENCI A SRPNU ZAČÍNAJÍ V 18.30 HODIN!

 

Milí farníci,

srdečně vás všechny zdravíme a přejeme vše dobré.

Rádi bychom Vám všem farníkům poděkovali za finanční příspěvky.

Finanční dary můžete zasílat na účet naší farnosti.

Bankovní spojení farnosti Loukov: 233300602/0300

Do zprávy pro příjemce prosím napište: Dar farnosti

Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

 

Pátek 30.7. – sv. Petr Chryzolog

18.30 hodin:

Za uzdravení bratra, živou rodinu a zrušení zla

 

Neděle 1.8. – 18. neděle v mezidobí

11 hodin:

- Za + Andělu a Aloise Bělíkovy, syna Vladimíra a za dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu

- Za + Zdeňka a Elišku Kulichovy z Libosvár, + Miloslava a Jaroslavu Lesákovy z Býškovic s prosbou za dar zdraví po Boží požehnání pro živou rodinu

 

Pondělí 2.8. – Pohřební mše sv.

15.00 hodin:

Za + Josefa Tomčíka

 

Pátek 6.8. – Svátek proměnění Páně

18.30 hodin:

Za Aloise Pecháčka, manželku, syny, vnuka, snachu, rodiče z obou stran a za celou živou rodinu

 

Neděle 8.8. – 19. neděle v mezidobí

11 hodin:

Za + rodiče Františka a Miladu Perutkovy, + sourozence, rodiče z obou stran, za duše v očistci s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou živou rodinu Skácelovu a Perutkovu

 

Pátek 13.8. – sv. Poncián a Hyppolit

18.30 hodin:

Za + P. Stanislava Trnavského a všechny kněze, kteří působili v naší farnosti

 

Neděle 15.8. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(žehnání květin a bylin)

11 hodin:

Za + Josefa Chaňo a Lenku Zbrankovou, živou a + rodinu a za duše v očistci

 

Pátek 20.8. – sv. Bernard

18.30 hodin:

- Za Františka a Ludmilu Kociánovy, rodiče, sourozence a za duše v očistci

- Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie do dalších let a za + rodiče

 

Neděle 22.8. – 21. neděle v mezidobí

11 hodin:

- Za + Martinu, Vlastu a Josefa Rokosovy a za duše v očistci

- Za Blažejku a Františka Kozákovy, rodiče z obou stran, syna Antonína, bratra Antonína s manželkou Vlastou, za Marii Koutnou

a dar zdraví pro celou živou rodinu