Mše svaté:Bystřice p.H.:čtvrtek v 7:30Bílavsko:zítra v 16:00Loukov:pátek v 17:00Rusava:zítra v 18:00Vítonice:čtvrtek v 17:00

 

Milí farníci,

srdečně vás všechny zdravíme a přejeme vše dobré.

Rádi bychom Vám všem farníkům poděkovali za finanční příspěvky.

Finanční dary můžete zasílat na účet naší farnosti.

Bankovní spojení farnosti Loukov: 233300602/0300

Do zprávy pro příjemce prosím napište: Dar farnosti

Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

 

Neděle 10.10. – 28. neděle v mezidobí

11 hodin:

Za + Josefa a Anežku Pecháčkovy, syny, dceru s manželem a za celou živou a + rodinu

 

Pátek 15.10. – sv. Terezie od Ježíše

17 hodin:

- Za + P. Františka Petríka

- Za Helenku Frantovu, manžela, dvě sestry, rodiče, duše v očistci a živou rodinu

 

Neděle 17.10. – 29. neděle v mezidobí

(sbírka na potřeby farnosti)

11 hodin:

- Za Marii a Václava Měsícovy, rodiče a sourozence z obou stran s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví pro celou živou rodinu

- Za + Josefa Kopeckého, rodiče, bratry Jana a Vojtěcha a za celou živou rodinu Kopeckou a Brabencovu

 

Pátek 22.10. – sv. Jan Pavel II.

17 hodin:

- Za + Jiřího Michňáka a + Lenku

- Za dar víry pro manžela a syna

- Za + Jiřího Lichého 

 

Neděle 24.10. – 30. neděle v mezidobí

(sbírka na misie)

11 hodin:

- Za + Jana a Emílii Krumpolcovy, rodiče, sourozence a duše v očistci

- Za Ferdinanda Dočkala, rodiče, sourozence a duše v očistci

- Za + Františka a Andělu Machačíkovy a za duše v očistci