Nejbližší mše svaté:
Bystřice p.H.: dnes v 17:30
Rusava: středa v 17:00
Chvalčov : sobota 23.2. v 16:00

 

Středa 13.2. – sv. Kateřina Ricci

17:00 hodin: Na poděkování Pánu Bohu za 65 let společného života

 

Neděle 17.2. – 6. neděle v mezidobí  (sbírka na potřeby farnosti)

11:30 hodin: Za + Josefa a Ludmilu Kocfeldovy, + rodinu a za duše v očistci

 

Středa 20.2. – bl. Hyacinta Marto

17:00 hodin: Za + Josefa a Annu Janečkovy, + rodinu a za duše v očistci

 

Neděle 24.2. – 7. neděle v mezidobí

11:30 hodin: Za Josefa Pavelce, manželku, syna, duše v očistci a živou rodinu