Mše svaté:Bystřice p.H.: dnes v 7:30Bílavsko:zítra v 8:00Loukov:zítra v 11:00Rusava:zítra v 11:30Vítonice:zítra v 9:35

 

 

Středa 10.4. – sv. Michael de Sanctis

18 hodin: Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní s prosbou

                  za dar víry, ochranu a přímluvu Panny Marie a za šťastnou hodinu smrti

 

Neděle 14.4. – 3. neděle velikonoční

11.30 hodin: Za + Víta Kuciána, rodiče, živou a + rodinu a za duše v očistci

 

 

Středa 17.4. – sv. Inocenc

18 hodin: Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života s prosbou o pomoc a ochranu Panny Marie do dalších let

 

Neděle 21.4. – 4. neděle velikonoční (sbírka na potřeby farnosti)

11.30 hodin: - Za Antonína Ryšku a živou a + rodinu

                       - Za + Augustina a Jarmilu Stiborovy a celou živou a + rodinu Stiborovu

 

Středa 24.4. – sv. Jiří

18 hodin: Za + Ing. Jiřího Vaňka, živou a + rodinu a za duše v očistci

 

Neděle 28.4. – 5. neděle velikonoční

11.30 hodin: Za Václava Černého, rodiče, sourozence a živou rodinu

 

Středa 1.5. – sv. Josef

9.30 hodin: Ke cti sv. Josefa a Panny Marie za + Jana a Annu Janečkovy, + rodinu a za duše v očistci

 

Neděle 5.5. – 6 neděle velikonoční

11.30 hodin: Za Boženu a Jaroslava Kolaříkovy, živoz a + rodinu a za duše v očistci