Mše svaté:Bystřice p.H.:čtvrtek v 7:30Bílavsko:zítra v 16:00Loukov:pátek v 17:00Rusava:zítra v 18:00Vítonice:čtvrtek v 17:00

 

Milí farníci,

srdečně vás všechny zdravíme a přejeme vše dobré.

Rádi bychom Vám všem poděkovali za finanční příspěvky.

Finanční dary můžete zasílat na účet naší farnosti.

Bankovní spojení farnosti Rusava: 188441966/0300

Do zprávy pro příjemce prosím napište: Dar farnosti

Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

 

Neděle 10.10. – 28. neděle v mezidobí

11.30 hodin: Za + Marii a Josefa Hradilovy, živou a + rodinu a za duše v očistci

 

Středa 13.10. – sv. Romulus

18 hodin: Za + Martu a Leopolda Myslivečkovy, živou a + rodinu a za duše v očistci

 

Neděle 17.10. – 29. neděle v mezidobí (sbírka na potřeby farnosti)

11.30 hodin: Za + Pavla Martíška, + rodinu a za duše v očistci

 

Středa 20.10. – sv. Vitalis

18 hodin: Na úmysl dárce

 

Neděle 24.10. – 30. neděle v mezidobí (sbírka na misie)

11.30 hodin: Za + manžela Stanislava a Jindřišku Urbanovy, živou a + rodinu a za duše v očistci