Nejbližší mše svaté: Po dobu platnosti vládního nařízení jsou veřejné mše svaté zrušeny.

 

POZOR2

Úmysly mší svatých, které budou soukromě odslouženy (pro nařízení státu) v týdnu:

9. 1. – 15.3.2020

- Za + Annu a Josefa Janečkovy, + rodinu a za duše v očistci

16.3. – 22.3.2020

- Za + Veroniku Ponížilovu s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie

   pro celou živou rodinu

- Na poděkování Pánu Bohu za dar života u příležitosti životního jubilea

23.3. – 29.3.2020

- Za uzdravení Bětíkového rodu

- Za Josefa a Marii Janečkovy, syna a za živou rodinu

30.3. – 5.4.2020

- Za uzdravení rodu Maňáků

- Za Oldřicha a Cecílii Olšákovy, živou a + rodinu a za duše v očistci

6.4. – 12.4.2020

- Za kněze

- Za farníky