Nejbližší mše svaté:
Bystřice p.H.: zítra v 7:30
Rusava: neděle v 11:30

 

Neděle 28.4. – 2. neděle velikonoční – BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

11:30 hodin: Za + Jaroslava Mikulčáka a duše v očistci

 

 

Středa 1.5. – sv. Josef Dělník

16:00 hodin: Za + Františka Vybírala, manželku, dceru, vnučku, duše v očistci

                     a za živou a + rodinu Podolovu

 

 

 

Neděle 5.5. – 3. neděle velikonoční

11:30 hodin: Za + Jindřišku a Stanislava Urbanovy, + rodinu a duše v očistci

 

 

Středa 8.5. – PM, Prostřednice všech milostí

8:00 hodin: Za + Jana a Annu Janečkovy, rodiče, sourozence, za duše

                   v očistci a ke cti Panny Marie

 

 

 

Neděle 12.5. – 4. neděle velikonoční (sbírka na křesťanská média)

11:30 hodin: Na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o Boží pomoc

                   a požehnání

 

 

Středa 15.5. – sv. Izidor

18:00 hodin: Za Dobroslavu Pavelcovu, manžela, syna, duše v očistci

                     a živou rodinu