Nejbližší mše svaté:Bystřice p.H.: dnes v 17:30Bílavsko: středa v 16:00Rusava: středa v 18:00Vítonice: čtvrtek v 17:00

 

Středa 21.8. – sv. Pius X.

18 hodin: Za + Marii Klesnilovu, + rodinu a duše v očistci

 

Neděle 25.8. - 21. neděle v mezidobí

11:30 hodin: Za + rodinu Kotasovu a Janečkovu

 

Středa 28.8. – sv. Augustin

18 hodin: Za + Josefa Pavelce, manželku, syna, duše v očistci a živou rodinu

 

Neděle 1.9. - 22. neděle v mezidobí

11:30 hodin: Za děti naší farnosti

 

Středa 4.9. – sv. Rozálie

18 hodin: Na poděkování Pánu Bohu za všechna přijatá dobrodiní s prosbou za dar

                   víry, Boží pomoc, ochranu a přímluvu Panny Marie

 

Neděle 8.9. - 23. neděle v mezidobí

8 hodin: Za + rodiče Anežku a Antonína Hradilovy a celou živou a + rodinu