Nejbližší mše svaté: Po dobu platnosti vládního nařízení jsou veřejné mše svaté zrušeny.

 

POZOR2 

Úmysly mší svatých, které budou soukromě odslouženy (pro nařízení státu) v týdnu:

9. 3. – 15.3.2020

-  Za + Bohuslavu Vymazalovu, Martu Pechovu, manžela a duše v očistci

16.3. – 22.3.2020

- Za + Josefa Heryána, rodiče, sourozence, rodiče Kmentovy,

   zetě Karla a živou rodinu

23.3. – 29.3.2020

-  Za Anežku a Vladimíra Vaňkovy, syna, živou a + rodinu

30.3. – 5.4.2020

- Za Vlastu Hradilovu, Vladimíra Hradila, syna Vladimíra a na poděkování

   za dar společného života a celou živou rodinu

6.4. – 12.4.2020

-  Za kněze

- Za + rodinu Olšákovu a Šímovu a celou živou rodinu