Nejbližší mše svaté:Bystřice p.H.: dnes v 17:30Bílavsko: středa v 16:00Rusava: středa v 18:00Vítonice: čtvrtek v 17:00

 

Čtvrtek 19.9. – sv. Januárius

17 hodin: Na úmysl dárce

 

Neděle 22.9. - 25. neděle v mezidobí

9:30 hodin: Za + Antonína Nováka, manželku, dceru Marii, vnuka Romana

         a živou rodinu

 

Čtvrtek 26.9. – sv. Kosma a Damián

17 hodin: Za Ludmilu a Kristiána Severovy, dceru a zetě a za Cyrila Měchuru

                 a živou rodinu

 

Neděle 29.9. - 26. neděle v mezidobí

9:30 hodin: Na poděkování Pánu Bohu za úrodu