Mše svaté:Bystřice p.H.:dnes v 7:30 a 17:30Bílavsko:zítra v 8:00Loukov:zítra v 11:00Rusava:zítra v 11:30Vítonice:zítra v 9:35

 

Milí farníci,

srdečně vás všechny zdravíme a přejeme vše dobré.

Vzhledem z obtížné epidemiologické situaci, došlo k zastavení finančních příspěvků pro farnost. Rádi bychom všem farníkům poděkovali za pravidelné finanční příspěvky, které darovali při nedělních mších svatých.

Obracíme se proto na vás o pomoc při zajištění financování provozu naší farnosti.

Finanční dary můžete zasílat na účet naší farnosti.

Bankovní spojení farnosti Vítonice: 197594040/0300

Do zprávy pro příjemce prosím napište: Dar farnosti

Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

 

Neděle 17.1. – 2. neděle v mezidobí

9.35 hodin: Za + manžela Václava Tesaře, jeho rodiče a živou rodinu

 

Čtvrtek 21.1. – sv. Anežka Římská

16 hodin: Na úmysl dárce

 

Neděle 24.1. – 3. neděle v mezidobí

9.35 hodin: Za + Jiřinu Bělíkovu, manžela a živou rodinu

 

Čtvrtek 28.1. – sv. Tomáš Akvinský

16 hodin: Na úmysl dárce

 

Neděle 31.1. – 4. neděle v mezidobí

9.35 hodin: Za + Aloise Valentu, manželku, dceru Miroslavu a živou rodinu

 

Čtvrtek 4.2. – sv. Ondřej Corsini

16 hodin: Na úmysl dárce

 

Neděle 7.2. – 5. neděle v mezidobí (svatoblažejské požehnání)

9.35 hodin: Za + Marii Pazderovu, manžela a živou rodinu